Cerrahi

Cerrahi

GÖMÜLÜ DİŞ - 20 YAŞ DİŞ ÇEKİMİ

Komşu dişe zarar vermesi, enfekte olması veya olabilme ihtimali, ortodontik amaçlı, protetik amaçlı, kök kırığı, çürük gibi sebeplerle gömülü dişler ve 20 yaş dişlerine çekim endikasyonu konulur. Operasyon, ilgili bölgenin bölgesel anestezisi ile ağrısız ve kısa sürelidir. Operasyon sonrası aneljezik yazılması dahi gerekmeyebilir.

Kist, Tümör ve Apse

Kist, tümör ve apselerin teşhisi ve tedavisi

Çene bölgesinde yer alan apse, kist ve tümörlerin enüklasyonu genellikle ilgili bölgenin anestezisi sağlanarak kısa sürede tamamlanır. Bazı malign veya/ve geniş çapta patoloji mevcutsa genel anestezi altında operasyon gerçekleştirilebilmektedir. Bazı vakalarda biyopsi alınması da uygulanacak olan tedavinin tam olarak tespitinde önemlidir.

Diğer cerrahi işlemler

Kliniğimizde;

  • Çene kırığı
  • Eklem hastalıkları
  • Botoks
  • Zigoma implantları

gibi rehabilitasyon sağlayan tedaviler de uygulanmaktadır.

Bize Yazın